Start Inhoud Zoeken

Bestelling USB

Bestelling USB Inhoud PR & BS Extra PG-soft FAQ

Omhoog


 

1. Bestel


De USB is verpakt
in een blister
.

 

De uitgave USB2021 is compatibel tot en met Windows 10
én met Mac
Speciaal voor Mac is er een universeel startmenu.

Bestel hier


Onze USB-sticks zijn volledig uitverkocht.
Wij behouden het recht om enkele USB-sticks in reserve te houden voor verloren postverzendingen of beschadigde leveringen.
Ten vroegste vanaf de maand mei kunnen deze enkele reserve USB-sticks alsnog verkocht worden (vraag hiernaar bij usb@pro-gen.be).
 • De USB2021 kan uitsluitend via het bestelformulier onder bovenstaande knop "Bestel hier" bekomen worden aan € 29,95 inclusief verzendkosten.
  Outside Europe : € 49,95 including postage

   IBAN: BE59 4544 1323 5126
   BIC (Swift):
   KREDBEBB
   PRO-GEN GG LIMBURG, Emiel Van Dorenlaan 44, B-3600 GENK (Belgium)
   Vermelding: USB2021

 • Een bestelling wordt pas verzonden van zodra wij het bestelformulier + de betaling ontvangen hebben.
   

 • Bovendien verzenden wij slechts éénmaal per week.
  Uit ervaring weten wij dat het gemiddeld 10 à 14 dagen duurt vooraleer u de USB thuis per post ontvangt.
  Dus ... even geduld a.u.b.
   

 • Zie onze privacyverklaring in verband met uw gegevens.

2. Betaal

Prijs

De verkoopprijs bedraagt slechts 29,95 EUR, inclusief verzendkosten.

De tarieven zijn netto voor de begunstigde. Eventuele kosten zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

To order and pay the usb from countries outside of Europe, such as Australia, Canada, USA, China, Brasil ..., please contact us first: usb@pro-gen.be. You will be contacted by e-mail after 5 working days in order to be informed about the price of the usb, shipment always included, and to settle the payment methods. Outside Europe : 49,95 EUR

Betaling

29,95 euro

Aan: PRO-GEN GG LIMBURG, Emiel Van Dorenlaan 44, B-3600 GENK (Belgium)

KBC: 454-4132351-26
IBAN: BE59 4544 1323 5126
BIC (Swift): KREDBEBB

Vermelding:
USB2021

Open Stick

Algemene verkoopvoorwaarden

 • Deze usb wordt enkel verkocht aan natuurlijke personen, dus niet aan vzw's en bedrijven van welke ondernemingsvorm dan ook. Derhalve geven wij geen factuur, uw bankafschrift is het enige betalingsbewijs.

 • Een bestelling of reservatie van een usb blijft 14 kalenderdagen geldig. Indien in deze periode de usb niet werd betaald, vervalt de reservatie.

 • Leveringen zijn slechts mogelijk zolang de voorraad strekt.

Verkooppolicy

In eerste instantie werd deze uitgave "Genealogie uit Limburg" uitsluitend ter beschikking gesteld aan de leden van de "PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG" die participeerden in onze projecten.

Als vereniging krijgen wij van andere genealogen dikwijls het verzoek of het niet mogelijk is deze uitgave te koop aan te bieden. Het voornaamste motief is dat vooral een beginnende genealoog en/of PRO-GENgebruiker ook baat kan hebben bij deze uitgave.

Het bestuur van de "PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG" heeft zich hierover uitvoerig beraad en liet haar leden hierover beslissen tijdens de bijeenkomst op 25 november 1999.  De leden van de "PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG" beslisten unaniem dat de uitgave mag verkocht worden.  Eenzelfde reactie ontvingen wij van onze leden via internet in 1999.