Start Inhoud Zoeken

Extra PG-soft

Bestelling USB Extra PG-soft FAQ

Omhoog


 

1 !SplitAf Een pakket op elkaar afgestemde tools om allerhande keurige en volledige afsplitsingen te maken.
2 4Generat Zoekt in uw bestand naar "4 geslachten" in mannelijke of in vrouwelijke lijn die op hetzelfde ogenblik in leven zijn en maakt er een overzichtelijk lijstje van.
3 7op1rij Zoekt in uw bestand naar minstens 7 opeenvolgende zonen of 7 opeenvolgende dochters. In België neemt de koning of de koningin het peter- of meterschap waar van het 7de kind.
4 AdVoR Advies voor terugzetten back-up (restore).
5 Biblio Om een bibliotheek te beheren en de boekenlijst op een website te publiceren. Reservaties kunnen dan rechtstreeks vanaf die website.
6 Bidp-Lft Berekent en vult het veld Leeftijd in bij de definities BIDPRENT.DEF en BIDPR.DEF.
7 Bidp-Uitv Voert alle velden van BIDPRENT.DEF en BIDPR.DEF uit aan de hand van een keuzemenu.
8 CBGPk Selecteert en print de personen van wie de persoonskaart kan aangevraagd worden bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, NL.
     
9 ChaF Het meest handige programma ooit! Kan elk veld wijzigen.
10 ChgName Herschrijft de inhoud van het veld Achternaam, rekening houdend met hoofdletters en kleine letters. VAN ENTBROUCK wordt Van Entbrouck.
11 DateCalc Freeware programma dat oproepbaar is in PG30b en dat het verschil tussen 2 data berekent. Kan ook republikeinse data verwerken.
12 ExtA Extraheert aantekeningen uit het kladveld en toont deze compact op het scherm.
13 Extra1 Een reeks extra lijsten, selecties, sorteringen in verband met verjaardagen, herdenkingen, huwelijken, ...
14 Gemelli Opsporen van mogelijke twee- of meerlingen. In het kladveld wordt een passende tekst geschreven.
15 Genea-1P Een grafisch blok met Naam en Voornaam in dubbele lijn, inclusief index.
16 Graf Bestandsopmaak en uitvoer voor grafschriften.
     
17 HazaNaam Om achteraf in PG30b het probleem te verhelpen dat ontstaat bij de import van een HAZA-GEDCOM. Sommige voornamen komen dan in het het PG-veld Achternaam terecht.
18 HistoGOS Histogrammen in verband met Geboorte, Overlijden en Sex. Het resultaat wordt onder andere ook uitgevoerd als een kommagescheiden bestand dat gemakkelijk inlaadbaar is in Excel.
19 HuwBld03 Uitvoerprogramma HUWBLD is uitgebreid met de mogelijkheid om de volgorde
van de uitvoer van de gegevens van de man, de vrouw en hun relatie in te
stellen. De standaard volgorde is, afgekort, mrv.
20 Informatie over dit bestand Beheert snel en gemakkelijk het item "Informatie over dit bestand" vanuit het menu "Dos programma starten".
21 Kalcalc Met o.a. een republikeinse kalender.
22 Kalender Een geboortekalender en drie overlijdenskalenders.
23 Kleurinstellingen
 
Twaalf skins voor PG30b. Alle naar keuze te installeren als Eigen kleurinstelling 1, 2 of 3.

Een nieuwe skin werd gemaakt naar aanleiding van Windows 10 en zijn kleuren.

24 Kraam Selecteert moeders die in het kraambed overleden zijn.
     
25 Kraambed Spoort moeders op die in of even na het kraambed overleden zijn. In hun Overlijden Info wordt een passende tekst geschreven.
26 Kroniek1 Specifieke bestandsopmaak en bijhorende uitvoeren voor het opstellen van een geschiedkundige kroniek.
27 Leeftijdx Oud&Leef. Selecteert personen die op een bepaalde leeftijd overleden zijn of die vandaag die leeftijd bereikt hebben.
28 LimbuKws Een overzichtelijke kwartierstaat in tabelvorm.
29 MapLink Maakt map en zet link naar die map in het veld Klad van Persoon/Relatie
30 NorN Om namen en plaatsen te uniformeren, rekening houdend met boven- en onderkast.
31 PGBreed Drie lijsten met zeer veel informatie op één lijn. 144, 223 of 250 tekens lang.
32 PGRepertBron PG Repertorium met bron in kleur
     
33 PG-USB Voor PG30 die geïnstalleerd is op een USB-stick
34 Postuum Spoort kinderen op die na de dood van hun vader geboren zijn. In het kladveld wordt een passende tekst geschreven.
35 SelGenN Selecteert of markeert personen die zeker 1 nakomeling hebben in de nde generatie.
36 SelGIS Selecteert alle personen die in een tekstuitvoer van een genealogie genoemd worden, inclusief schoonouders.
37 Sel-Plts
 
Selecteert of markeert iedereen die in een gegeven plaats geboren, gedoopt, overleden, begraven of gehuwd is. Biedt de mogelijkheid om ook de ouders van die personen te selecteren.
38 SelPP Selecteert personen op wie de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Privacy) niet van toepassing is.
39 TelA Telt de verschillende achternamen in uw bestand en geeft het resultaat weer in een bondige en overzichtelijke tekst.
40 TelAR
 

Dit programma toont het aantal actieve records, veelal personen en relaties, van alle PRO-GENbestanden in de map waarin ook het huidige PRO-GEN bestand staat.

     
41 TooM Toont de inhoud van de keyboard macro's die onder PG30b werden aangemaakt.
42 Tweeling Selecteert en markeert tweelingen. Heeft een keuzemenu in verband met veldvervanging en incomplete datums.
43 UGPC Programma UGPC bepaald voor personen in een PRO-GEN bestand een "unieke genealogische persoon code", kortweg UGPC.
44 Uitgebreid relatieschema Een relatieschema dat moet gebruikt worden in de schermmodus 50 lijnen. Met zeer veel extra informatie. Het kijkt onder andere 2 generaties extra vooruit en bevat een reeks interessante berekeningen. Door het grote aantal gegevens hebt u een beter overzicht.
45 Verwant Toont op een grafische manier hoe 2 personen afstammen van dezelfde voorouder.
46 Verwantschap Hoesamen. Zoekt de meest nabijzijnde gemeenschappelijke voorouder van 2 personen en toont vervolgens hun stamreeksen of kwartierstaten naast elkaar.
47 Windows Auto Start USB APO USB autorun is een klein hulpmiddel dat de verbinding van USB-drives detecteert.
Het zoekt naar autorun.inf bestand en voert het uit als het wordt gevonden.
Direct browsen is beschikbaar voor elk station dat is aangesloten op de USB-poort.
     
48 Limburgse Geslachten Onze standaard nodig voor het inzamelen van teksten in verband met ons project "Limburge Geslachten"
49 Limburgse Kwartierstaten Onze standaard nodig voor het inzamelen van grafische tabellen in verband met ons project "Limburge Kwartierstaten"