Start Inhoud Zoeken

Downloads

Omhoog Software Algemeen


Cursus PRO-GEN
Downloads
Dubbels samen
HTML-uitvoer in web
Kleuren wijzigen
PG30 schermvullend
CD samenstellen

 

1. Software voor algemeen gebruik

2. Programmaatjes voor PRO-GEN

 
 • Limburgse geslachten
  Een genealogie in tekstvorm. Deze gestandaardiseerde vorm is speciaal samengesteld voor de leden van de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw en is vereist wanneer men deelneemt aan het dvd-project Limburgse Geslachten van de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw.
  Deze nieuwe versie moet gebruikt worden vanaf PG3.21 omdat de oude versie een conflict heeft met ParVaPar dat nu standaard in PG3.21 zit.
 • Kopieer het gedownloade LZH-bestand naar de map \SUPP van PG30.
NIEUWE versie
i.v.m.
PG3.21

Update is vereist.

 • Limburgse kwartiertstaten
  Een kwartierstaat in grafische vorm. Deze gestandaardiseerde vorm is speciaal samengesteld voor de leden van de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw en is vereist wanneer men deelneemt aan het dvd-project Limburgse Kwartierstaten van de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw.
  Deze nieuwe versie moet gebruikt worden vanaf PG30b patch12
 • Kopieer het gedownloade LZH-bestand naar de map \SUPP van PG30.
 
 • Kwartierstaat LimbuKws
  Een kwartierstaat in tabelvorm. Ontwikkeld door de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw
 • Kopieer het gedownloade LZH-bestand naar de map \SUPP van PG30.
 • Uitvoer BP-UITVR v.1.1
  Een algemene tekstuitvoer voor bidprentjes. Heette vroeger veldbid42.vtx
  Uitvoer alle velden die in BIDPRENT.DEF of in BIDPR.DEF aanwezig zijn. De velden die u wenst kunt u kiezen in een menu. Genereert html- en css-uitvoeren in frames. Bij een WP/WORD-uitvoer wordt een index aangemaakt. Eigen titel mogelijk die zowel boven de tekst als in de IE7-tabbladen verschijnt. Werkt met eigen HTML- en CSS-schijfuitvoerstuurprogramma.
 • Kopieer het gedownloade LZH-bestand naar de map \SUPP van PG30.
 • Invoerscherm ROUWBRF
  Bevat ROUWBRF.DEF en bijhorende ROUWBRF.LST.
  Volledig gelijk aan de standaard BIDPR.DEF, alleen worden in ROUWBRF de woorden Rouwbrief en Rouwbrieven gebruikt in plaats van Bidprentje en Bidprentjes.
 • Kopieer het gedownloade LZH-bestand naar de map \SUPP van PG30.
 
 • Lijst BpBreed1
  Een 154 tekens brede lijst voor een bidprentjesbestand. Bevat de velden :
  Nr, S, Naam, Geb.dat, Geb.pl, Ovl.dat, Ovl.pl, Lft, Partner, Info
 • Kopieer het gedownloade LZH-bestand naar de map \SUPP van PG30.
 
 • Aanmaken en bewerken van Informatie over dit bestand
  Met deze opdrachtregel die in het menu 'DOS programma starten' geplaatst wordt, kunt u op een zeer eenvoudige wijze het hoofdmenu-item 'Informatie over dit bestand' beheren.
 • Kopieer het gedownloade LZH-bestand naar de map \SUPP van PG30.
infoodb.gif (11722 bytes)
 • Uitvoer Veld-Dp
  Een schematische tekstuitvoer van de rubriek Doop.  De gewenste velden kunnen gekozen worden in een menu.
 • Kopieer het gedownloade LZH-bestand naar de map \SUPP van PG30.
veld-dp.gif (11301 bytes)
 • Een reeks selecties en markeringen die aansluiten bij onze gespreksavond van 27-03-2014 te Genk o.l.v. Bob Joosten "Raadgevingen bij het invullen van PRO-GEN".
 • Sel-AcNm.lzh (Genk) Meerdere hoofdletters in Anaam (VanDijck, MEEkers, SMETS)
            - VanDijck, met vergeten spatie
            - MEEkers of BrouWERS, gedeeltelijk in hoofdletters
            - SMETS, volledig geschreven in hoofdletters
  Sel-CaVN.lzh (Genk) circa, voor, na met hoofdletter, afgekort, wiskundig teken
            - Circa, VOOR, Na, IN, Rond, met n of meerdere hoofdletters
            - circa, voor, na, afgekort of als wiskundig symbool
            - worden ook gevonden:
              * toevallige hoofdletters ciRca, nA, vOOr, iN
              * letter O als nul gebruikt in bvb. 17O1
              * restanten uit GEDCOM zoals ABT, BEF, AFT
              * foute schrijfwijzen van circa indien minstens 'ca' aanwezig is: citca
  Sel-Sint.lzh (Genk) Plaatsen met SINT
            - SINT zonder liggend streepje
            - SINT niet voluit geschreven
            Bekijk je best met de schermlijst PLAATSEN
  Sel-4Gnk.lzh Enkele eenvoudige selecties:
  (Genk) En van de naamvelden bevat een HAAKJE
  (Genk) En van de naamvelden bevat een PUNT (excl. N.N.)
  (Genk) Eerste letter beroep is een HOOFDLETTER
 
bamboe.gif (13535 bytes)
cocacola.gif (14710 bytes)
erica.gif (26864 bytes)
lagoon.gif (20585 bytes)
officebl.gif (21205 bytes)
sunglow.gif (20059 bytes)

3. Nog meer programmaatjes ...

4. Naar de downloadpagina's van www.pro-gen.nl (de makers)

5. Naar de downloadpagina van www.pggg.nl (PRO-GEN gebruikersgroep Nederland)

6. Programma's van Wim Nelis aanvragen per e-mail
Klik en verzend de automatisch aangemaakte e-mail.
N.B. De inhoud van de e-mail is niet van belang, die wordt niet bekeken. Alleen het onderwerp moet.
Later ontvangt u het gevraagde programma ook per e-mail.

 • AdVoR11
  Geef een advies over het terugzetten van backups
 • Alg-Veld
  Maak uitvoer van VELD-P en VELD-R geschikt voor proportionele fonts. Keuze toegevoegd om ook lege velden te tonen.
 • CbgPk
  Selecteer en print personen wier persoonkaart bij het CBG kan worden aangevraagd.
 • ChaF29
  Wijzig een veld in alle geselecteerde personen/relaties.
 • EvaVE
  Evalueer VTX expressies in een informatieveld, zodat bvb. datums in een informatieveld getoond worden als de overige datums. Voor PRO-GEN versie 3.0b-p10 of eerder.
 • EvaVE33
  Evalueer VTX expressies in een informatieveld. Voor PRO-GEN versies 3.0b-p11 en later.
 • ExtA14
  Extraheer aantekeningen met betrekking tot onderzoek uit kladvelden van personen en relaties.
 • GeenBu
  Onderdruk back-up van huidig genealogisch bestand.
 • Genea-1p
  Een grafisch-blok definitie, die tevens een index genereert. De index is vrijwel gelijk aan een type 5 index in een tekst.
 • Graf
  Bestandsopmaakdefinitie om grafschriften in te voeren.
 • HazaNaam
  Na import uit Hazadata, zet voornamen op de goede plek.
 • HuwBld03
  Gezinsbladen met keuze volgorde uitvoer in gezinsblad.
 • KopFGF06
  Koppel foto/geluid/film.
 • Kraam
  Selecteer de moeders die waarschijnlijk in het kraambed zijn overleden.
 • MarGenN0
  Markeer personen met nakomelingen in generatie N. Perl vereist.
 • NorN017
  Normaliseer boven/onderkast van namen.
 • PGIT119
  PRO-GEN Installation Tool.
 • SelGenN0
  Markeer personen met nakomelingen in generatie N.
 • MarGIS0
  Selecteer genealogie met schoonouders. Tot versie 3.0b-p7.
 • SelGIS12
  Selecteer genealogie met schoonouders. Vanaf versie 3.0b-p7.
 • SelPP101
  Selecteer personen waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet van toepassing is.
 • TelA
  Maak een alfabetische lijst van de achternamen van de geselecteerde personen en tel het aantal.
 • Test-Prn
  Maak de sturingen aan de printer duidelijk in de uitvoer. Deze uitvoer is ALLEEN bedoeld voor test doeleinden, niet voor uitvoer ten behoeve van 'n publicatie.
 • TooM
  Toon de huidige definities van de keyboard macro's.
 • Tweeling
  Een aangepaste versie van het tweeling zoekprogramma. Keuze met betrekking tot exacte datums en veldvervanging.
 • UGPC13
  Bepaal een Unieke genealogische Persoonscode per geselecteerde persoon.
 

7. Varia

 • Handleiding "Genealogische website bouwen" (PDF-formaat, 734 kB)
  "Een website bouwen met FrontPage 2000 en PRO-GEN 3.0"
  Voor de beginneling die zijn PRO-GENuitvoeren snel, mooi, verzorgd en zonder hoofdbrekens op het net wil publiceren in de vorm van een FrontPage Theme.
De website waar u nu naar kijkt, is volledig gebouwd op basis van een FrontPage Theme.
 • FrontPage 2000 en FrontPage 2003 ondersteunen het systeem "theme".
 • De opvolger van FrontPage, MS Expression Web, ondersteunt het systeem "Theme" niet meer.